Alternativa aktiemarknaden

Euroforest har upprättat ett samarbete med Alternativa aktiemarknaden rörande aktiehandel. Samarbetet innebär att du som vill sälja eller köpa aktier ska kontakta Alternativa aktiemarknaden på telefon 08-673 17 90 eller mail info@alternativa.se och ange om du är intresserad av att sälja eller köpa samt ange till vilket pris du vill göra affär. Alternativa aktiemarknaden sammanför sedan säljare och köpare med varandra och genomför transaktionen när en överenskommelse träffats.

Alternativa aktiemarknaden är en marknadsplats för aktiehandel i onoterade företag. Verksamheten går ut på att erbjuda en fungerande andrahandsmarknad i aktier utan att orsaka samma omfattande administrativa arbete och höga kostnader som exempelvis en börsnotering innebär. Alternativa aktiemarknaden står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och är en aktör med bred erfarenhet och hög kompetens när det gäller aktiehandel.

Läs mer på www.alternativa.se

Uppmärksammat av:

Snickaregatan 22, 582 26 Linköping | E-post: info@euroforest.se
Copyright © Euroforest AB | Svenska | English | Hemsida av HB