Bakgrund & Vision

Visste du att flera av de mest kända och framgångsrika finansfamiljerna i Sverige också är stora skogsägare sedan mycket lång tid tillbaka? Familjen Wallenberg är storägare i Bergvik Skog AB som äger ca 1,9 miljoner hektar skogsmark i Sverige och Lettland. En annan känd finansfamilj är Stenbeck som också är storägare i Bergvik Skog. Det är heller inte fel att påstå att stora delar av familjen Stenbecks investmentbolag Kinnevik är uppbyggt av historiska vinster från Korsnäs skogsinnehav.

Ett annat exempel är Fredrik Lundberg som är majoritetsägare i Holmen som i sin tur äger drygt 1 miljon hektar skogsmark i Sverige. Fredrik Lundberg är även storägare i Industrivärden som i sin tur är stor ägare i SCA med 2,6 miljoner hektar skog i Sverige. Gustaf Douglas är en annan finansman som är en av Sveriges största skogsägare med bland annat Boxholm Skogar på drygt 40 000 hektar. Listan kan göras längre, men själva poängen är att många framgångsrika affärsmän sedan länge insett värdet av att äga skog, och de allra flesta är mycket långsiktiga ägare.

På skogsutbildningarna i Sverige får man lära sig att Sveriges välstånd vilar på skogen, och att vår höga levnadsstandard och goda ekonomiska utveckling till stora delar är skogens förtjänst. Det är nog i allt väsentlig sant, men visst är det samtidigt lite märkligt att i ett skogsland som Sverige är möjligheterna att investera i skog begränsade till att köpa en egen skogsfastighet? Skogsinvesteringen är därmed inte tillgänglig för vem som helst eftersom det tidigare krävt att man köper och förvaltar sin egen skog.

Vår vision är att skapa ett noterat Europeiskt skogsbolag med ett väsentligt eget markinnehav.

Det finns många som förstår det fantastiska värdet av att äga skog men som inte kan eller vill köpa en egen skogsfastighet. För er finns Euroforest!


Affärsidé & Verksamhet

Euroforest är ett verksamhetsdrivande bolag inom den Europeiska skogssektorn som genom en klok och framsynt skogsförvaltning skapar ökande substantiella värden i ett gemensamt ägt bolag. Som en affärsmässig del i verksamheten, och för att nå vår vision, investerar vi kontinuerligt i ny skogsmark, förutsatt att stordriftsfördelar och/eller prisnivå tillför befintligt innehav ett reellt värde.

Euroforest köper och förvaltar egen skogsmark i Europa med fokus på lågprisområden såsom forna Östeuropa. Skogsmark i många av de forna östeuropeiska länderna är betydligt billigare än i andra länder i Europa medan virkespriserna är på motsvarande nivåer som i Skandinavien. Förutsättningarna för att förvalta skog i dessa länder är goda, med låga personalkostnader och tillgång till kompetent personal. Den löpande tillväxten i skogen är hög och med en snabb prisökning på skogsfastigheter i dessa länder kan Euroforest leverera en mycket god avkastning till sina ägare. Även utan en prisökning på den underliggande skogsfastigheten genererar våra skogar en direktavkastning varje år på 3-5 procent vilket i normala fall delas ut till ägarna.

Den svenska ledningen som förvaltar Euroforest har lång och gedigen erfarenhet av att investera i och förvalta skogsmark. Kunskap, kontaktnät och erfarenhet är en förutsättning för att göra goda affärer och därmed generera en god avkastning. Sedan 2010 har avkastningen i Euroforest årligen överskridit målsättningen på 12 %. Den biologiska tillväxten står för ca en tredjedel av skogens avkastning och påverkas inte av konjunkturer, prisfluktuationer eller svängningar på världens börser.


Ledning

Patrik Lingårdh, Styrelseordförande & Förvaltare

Grundare och styrelseordförande i Euroforest AB. Patrik är civiljägmästare och har tidigare varit råvaruchef på Södra Timber AB, VD i sågverksföretaget Baro Wood AB, och styrelseledamot i branschorganisationen Skogsindustrierna. Han har även grundat och drivit skogsinvesteringsföretaget AB Custos som idag är en av Estlands största privata skogsägare. Patrik Lingårdh, född 1967, är svensk medborgare och bosatt i Sverige.


Sven Jemsten, VD och Styrelseledamot


Leif Erlandsson, Styrelseledamot

Uppmärksammat av:

Snickaregatan 22, 582 26 Linköping | E-post: info@euroforest.se
Copyright © Euroforest AB | Svenska | English | Hemsida av HB